Merdury Biopharmaceutical Corporation
Holding more than 5% of the total shares or top 10 shareholders, with their names, number of shares held and the shareholding ratios.
2023.4.28
Name of Major Shareholder Shares Held Shareholding Ratio(%)
Yan-Yu, Lin 70,423,600 17.45
Xiu-Zhen, Zhuang 53,256,736 13.20
CHAICO INVESTMENT CORPORATION 26,000,000 6.44
Yu-Lung, Lin 22,599,200 5.60
Yao-Jen, Liang 22,003,904 5.45
Shu-Mei, Hsu 13,917,000 3.45
Zheng-De, Liang 11,121,072 2.76
Yu-Rui, Zeng 7,100,000 1.76
Liu-Sheng-Juan, Zeng 7,037,000 1.74
An-Ping, Fan 6,104,380 1.51